Този сайт използва бисквитки (cookies), които се използват за правилното функциониране на сайта, както и за събиране на данни за посещаемостта от страна на GOOGLE. С използването на сайта вие се съгласявате с това условие.

Новият Закон за частната охранителна дейност заплашва да затвори бранша. За това алармира Татяна Иванова, изпълнителен директор на Индустриален клъстер "Сигурност"Тя обясни, че браншът на частните охранители иска нов закон, който да е съвременен, устойчив и да не нарушава европейското право, както се получава със сегашния. По думите ѝ настоящата нормативна уредба не може да работи.Татяна Иванова предупреди също, че са възможни протести и че ще има изкривяване на пазара, защото законът ще въздейства не само върху компаниите от сектора, но и върху много други сектори от икономиката.

 

Прочети: BG ONAIR: Новият Закон за частната охранителна дейност заплашва да затвори бранша

НАФТСО, НАФОТС, НАЛСИЧОД, НБКОД, БКОС, ИКС, СФОС: ИЗЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: Общо становище от среща на сдруженията, представляващи частната индустрия за сигурност, проведена на 11 април 2018 г.

ИЗЯВЛЕНИЕ

ОТНОСНО: Среща на сдруженията, представляващи частната индустрия за сигурност, проведена на 11 април 2018 г.

Национална асоциация на фирми за  търговска сигурност и охрана (НАФТСО) - член на Конфедерацията на европейската индустрия за сигурност (CoESS), Националната асоциация на фирмите охраняващи с технически средства (НАФОТС) - член на европейската организация, представляваща индустрията за електронни, противопожарни и охранителни системи (Eиralarт), Националната асоциация на лицата и сдруженията извършващи частна охранителна дейност (НАЛСИЧОД), Национална браншова камара охранители и детективи (НБКОД), Българска камара за охрана и сигурност (БКОС), Индустриален клъстер „Сигурност" (ИКС) и Съюз на фирмите за охрана и сигурност (СФОС), изразяваме общото ни становище по новоприетия Закон за частна охранителна дейност (ЗЧОД)

Прочети: НАФТСО, НАФОТС, НАЛСИЧОД, НБКОД, БКОС, ИКС, СФОС: Изявление

Днес, 16.4.2018 г. в гр. София се подписа настоящото споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между:

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. Раковски" с адрес гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви"   №82, представлявана от генерал-майор Груди Иванов Ангелов, начални к на Академията, от първа страна и СДРУЖЕНИЕ „ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЪР „СИГУРНОСТ" с адрес гр. София, 3600, район "Красно село", ул. „Владайска" №29, ет. 2, представлявано от Александър Ненков Иванов, председател на УС, от втора страна

Прочети: Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между ИКС и ВА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 01.04.2018 г. влиза в сила новият Закон за частната охранителна дейност, който предизвика остро недоволство сред неправителствените организации и фирмите в сектора.

Поради спорни текстове невлезлият още в сила ЗЧОД е внесен в Конституционния съд и от Главния прокурор, и от Президента на България, но по същество по голямата част от Закона е неприемлив, дискриминативен, създаващ допълнителни разходи и административна тежест, и не кореспондира нито с европейските практики относно частната охранителна дейност, нито с новите изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите
лица във връзка с обработването на лични данни.

В ход е обсъждането на проекти за Наредби на които се базира изпълнението на Закона .

В тази връзка Индустриален клъстер „Сигурност“ съвместно с представители на фирми и сдружения от охранителния бранш предлагаме да обединим усилията си като обсъдим, подготвим и съгласуваме единна позиция

Прочети: Покана за среща на представители на фирми и сдружения от охранителния бранш

Вестник СТАНДАРТ:

С така направените промени на частните охранители се вменяват дейности, които по Конституция са приоритет на МВР. Извън мотивите на главния прокурор и президента в тяхното искане към Конституционния съд за обявяването на противоконституционността на текстове от ЗЧОД, най-големият риск в този закон е възможността за изкривяване на пазара. Не мога да говоря за монопол, защото за това си има компетентни органи. Какво имам предвид ?

Една урбанизирана територия може да обхваща 4-5 населени места. Кметът на общината, както е записано в закона, сключва договор за охрана. В тази територия, когато влезе фирмата X да охранява и "осигурява защита на противоправни посегателства на имуществото и населението", никоя друга компания няма да може да достави СОТ, да осигури охрана на имот или физическо лице. Ситуацията ще се превърне в стил "подкрепете местния шериф".

Прочети: Вестник СТАНДАРТ: Няма как частните охранители да станат отдел на МВР

ПОЗИЦИЯ ОТНОСНО:      Интервюта  по отношение на закона за частна охранителна дейност на зам.-министъра на вътрешните работи Красимир Ципов и директора на ГДНП Христо Терзийски за Канал 1 и Нова телевизия,
Индустриален клъстер „Сигурност“, член на БСК, категорично възразява срещу изразените позиции от страна на зам.-министър Ципов и главен комисар Терзийски във връзка с искането от страна на Главния прокурор и Президента на РБ за обявяване за противоконституционни на текстове от приетия нов Закон за частната охранителна дейност (ЗЧОД).

Прочети: Позиция относно Интервюта по отношение на Закона за частна охранителна дейност
Начало