Този сайт използва бисквитки (cookies), които се използват за правилното функциониране на сайта, както и за събиране на данни за посещаемостта от страна на GOOGLE. С използването на сайта вие се съгласявате с това условие.

За нас

Индустриален Клъстер Сигурност  е сдружение с нестопанска цел - национална организация с хоризонтална структура в сферата на частните услуги за сигурност, която обединява интересите, усилията, капацитета и професионализма на своите членове.

Структурата наИндустриален Клъстер Сигурност ( ИКС) включва: Общо събрание, Съвет на учредителите, Управителен съвет и Изпълнителен директор

Индустриален Клъстер Сигурност (ИКС) работи за индустриално и технологично развитие, разработва стратегически документи, инициира и участва в процеса на промяна в нормативната база, вкл. В сферата на висшето и професионално образование и обучение, стандартизацията.

Индустриален Клъстер Сигурност  ИКС представлява своите членове пред национални и международни организации и институции

celi

Основни цели на Индустриален Клъстер Сигурност :

 1. Създаване на по добра бизнес среда и бизнес условия ,чрез участие и разработка на становища, проекти и измениния на нормативни актове, предложения , в полза на членовете на клъстера;
 2. Да предоставя възможности за използването и внедряване на иновации, полезни модели, научно-приложни разработки в дейността, които да допринесат за повишаване на конкурентоспособността на членовете като повишат производителността им и намалят себестойността на услугата;
 3. Създаване на корпоративна идентичност – Марка на клъстера- гарант за качество услугите  за сигурност предоставяни от членовете  и компетенции
 4. Разработване на „Стандарт на ИК ” за услугите , неговото популяризиране внедряване и усъвършенстване
 5. Създаване на „Център за обучение и квалификация ” и „Център за внедряване, надграждане и въвеждане на Секторния компетеностен модел и оценка на компетенциите ”
 6. Да защитава интересите на членовете на сдружението пред държавни, частни ,сродни и партньорски организации, в т.ч. да ги представлява пред законодателната, изпълнителната, съдебната и местната власт, както и пред синдикалните организации;
 7. Членство в национални и международни организации;

za nas 1

 

Средствата, с които сдружението ще постигне своите цели са:

 1.  Осъществяване на контакти, инициране на съвместни дейности и участие с институции, органи, организации в това число и международни, за разработване и промени на нормативната уредба, стандартите, за създаване на конкурентноспособна, устойчива бизнес среда;
 2. Подпомагане и реализиране на бизнес партньорства и експертни съвети ;
 3. Трансфер и внедряване на иновативни решения, ноу-хау и създаване на информационни бази за сектора ;
 4. Изготвяне на проекти за конкуретноспособност и иновативност и кандидастване в национални и международни финасови програми и институции;
 5. Участие и организиране на национални и международни срещи, конференции , семинари, изложби , фирмени програми , маркетингови услуги и информационни такива
 6. Извършване на всички други дейности незабранени от Закона.

ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР СИГУРНОСТ

Представителство

Защитава интересите на членовете на сдружението пред държавни, частни ,сродни и партньорски организации, в т.ч. да ги представлява пред законодателната, изпълнителната, съдебната и местната власт, както и пред синдикалните организации

Прочети повече

Компетенции

Център за оценка на компетенции и надграждащ секторен модел на компетенцииите и професионалните стандарти

Прилагането на компетентностния подход в политиките и практиките

Прочети повече

Сигурност

Мрежата на ИКС обхваща цялата страна .
На практика чрез членовете на клъстера ние имаме покритие на територията на Р.България с цялата гама от услуги за сигурност.

Консултации

Прочети повече

Трудови услуги

При необходимост представлява и защитава служителите на мрежата на ИКС пред съответните институции , след упълномощаване ;
Участва и предлага промяна в нормативни актове, касаещи трудовото законодателство в сектора

Анализ на риска

Управлението на риска за организацията представлява процес, който е: иманентно присъщ на икономическия субект; осъществяван от ръководители на всички нива в организацията;

Прочети повече

Юридически

Консултиране, представителство и защита от високо компетентни и опитни юристи в сферата на частните услуги за сигурност

Начало