Този сайт използва бисквитки (cookies), които се използват за правилното функциониране на сайта, както и за събиране на данни за посещаемостта от страна на GOOGLE. С използването на сайта вие се съгласявате с това условие.

Позиция на Индустриален клъстер „СИГУРНОСТ“

относно : Проблеми и необходимост за вземане на спешни и неотложни решения на национално ниво във връзка с обявеното извънредно положение COVID 19

В момента нашите служители са на предна линия, заедно с лекари, санитари, лаборанти, МВР.

Те съдействат и осигуряват, както спазването на установените норми от Националния щаб за борба с коронавируса, така и осигуряват безопасност и сигурност на имуществото в обектите, инкасовата дейност по захранване на магазини и банкомати, пропускателния режим в магазини и сгради както и чрез автопатрулите и тяхната позиция,  оказват съдействие на МВР по спазването на установените мерки  в селищата където има установен вечерен час.

В сектора като цяло са назначени около 100 000 лица, които отговарят за собствеността, а в някои случаи и за живота и здравето на възложителите си. Частната охранителна дейност спомага и за опазването на обществения ред като естествен партньор на МВР и за опазването на живота, здравето и имуществото на нашите клиенти

Предвид създалата се обстановка и въведеното извънредно положение в Р България, заради обявената от СЗО пандемия на коронавируса, се обръщаме към Вас със следните проблеми, искания за вземане на спешни и неотложни решения на национално ниво

Прочети: Позиция на ИКС относно Проблеми и необходимост за вземане на спешни и неотложни решения на...

До Г-н Димитър БРАНКОВ
Зам. Председател БСК

БЪЛГАРСКА КАМАРА ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ (БКОС)
ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР“СИГУРНОСТ“ (ИКС)
НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИТЕ ОХРАНЯВАЩИ С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА (НАФОТС)

ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА – СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС ( БСК)

СТАНОВИЩЕ

ОТНОСНО: Обсъждане на предложение на МС , за допълнителното заплащане за нощен труд да е 0,15% от минималната работна заплата,което е 91 ст


Като организации на работодателите в сектора на частните охранителни услуги, категорично възразяваме и изразяваме своето несъгласие, срещу механичното и едностранно въвеждане от страна на държавата на увеличението на допълнителното заплащане на нощния труд във всички сектори .

Прочети: Становище на ИКС БКОС НАФОТС до БСК относно предложението за увеличаване цената на нощния труд

Позиция на ИКС относно дейността на Консултативния съвет по въпросите на частната охранителна дейност във връзка с одитен доклад на Сметна палата.

Въпреки многократните ни опити на различни нива да предложим работеща форма за структурата и за дейността на КССВЧОД, настоящия  одитен доклад на Сметната палата  е поредното доказателство, че в администрацията на Консултативния съвет по въпросите на частната охранителна дейност, липсва разбиране относно правилата и необходимостта от осигуряване на механизми за публичност, прозрачност и отчетност на дейността, практиките и решенията на Съвета.

Прочети: Позиция на ИКС относно дейността на Консултативния съвет по въпросите на частната охранителна...

ДО Г-Н КРАСИМИР БОЖАНОВ

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ 

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“ АМС

СТАНОВИЩЕ

на

Българска Камара за Охрана и Сигурност – БКОС -член на Българска Стопанска Камара – Съюз на Българския Бизнес;
Индустриален Клъстер Сигурност- ИКС- член на Българска Стопанска Камара - Съюз на Българския Бизнес;

 Относно :  Обществено обсъждане на  Усъвършенстване на административното обслужване в областта на сигурността чрез промени в Административнопроцесуалния кодекс- ЗИД на АПК
Прочети: Становище ЗИД АПК ЧОД ИКС БКОС

 

ДО

КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СТАНОВИЩЕ ПО КД №5/2018г

На Индустриален клъстер „Сигурност“ като заинтересована от предмета на делото страна по реда на чл.20а, ал.2 ПОДКС  във връзка с Определение на КС от 03-07-2018г по КД № 5/2018г

 

УВАЖАЕМИ КОНТИТУЦИОННИ СЪДИИ,

Конституционно дело № 5 от 2018г е образувано по искане на президента и главния прокурор на Република България на основание чл.150 ал.1 и чл. 149 ал.1 т.2 от Конституцията на Република България с искане за обявяване на противоконституционни разпоредбите на чл. 5 ал.1 т.6,чл. 27 ,28 ,чл.29 и §1 т.2 относно думите „отделното населено място, обособено като урбанизирана територия -при охраната на урбанизирани територии“ , както и свързаната с тях разпоредба на §1,т.5 от Закона за частна охранителна дейност ( обн ДВ бр.10 от 30 януари 2018г в сила от 31 март 2018г ) , поради противоречие с чл. 4,ал.1 ,чл.7 ,чл.8 ,чл.105 ал.2 и чл.143,ал.3 от Конституцията.

Прочети: Индустриален клъстер „Сигурност“: СТАНОВИЩЕ ПО КД №5/2018г

НАФТСО, НАФОТС, НАЛСИЧОД, НБКОД, БКОС, ИКС, СФОС: ИЗЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: Общо становище от среща на сдруженията, представляващи частната индустрия за сигурност, проведена на 11 април 2018 г.

ИЗЯВЛЕНИЕ

ОТНОСНО: Среща на сдруженията, представляващи частната индустрия за сигурност, проведена на 11 април 2018 г.

Национална асоциация на фирми за  търговска сигурност и охрана (НАФТСО) - член на Конфедерацията на европейската индустрия за сигурност (CoESS), Националната асоциация на фирмите охраняващи с технически средства (НАФОТС) - член на европейската организация, представляваща индустрията за електронни, противопожарни и охранителни системи (Eиralarт), Националната асоциация на лицата и сдруженията извършващи частна охранителна дейност (НАЛСИЧОД), Национална браншова камара охранители и детективи (НБКОД), Българска камара за охрана и сигурност (БКОС), Индустриален клъстер „Сигурност" (ИКС) и Съюз на фирмите за охрана и сигурност (СФОС), изразяваме общото ни становище по новоприетия Закон за частна охранителна дейност (ЗЧОД)

Прочети: НАФТСО, НАФОТС, НАЛСИЧОД, НБКОД, БКОС, ИКС, СФОС: Изявление
Начало