Този сайт използва бисквитки (cookies), които се използват за правилното функциониране на сайта, както и за събиране на данни за посещаемостта от страна на GOOGLE. С използването на сайта вие се съгласявате с това условие.

НАФТСО, НАФОТС, НАЛСИЧОД, НБКОД, БКОС, ИКС, СФОС: Изявление

НАФТСО, НАФОТС, НАЛСИЧОД, НБКОД, БКОС, ИКС, СФОС: ИЗЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: Общо становище от среща на сдруженията, представляващи частната индустрия за сигурност, проведена на 11 април 2018 г.

ИЗЯВЛЕНИЕ

ОТНОСНО: Среща на сдруженията, представляващи частната индустрия за сигурност, проведена на 11 април 2018 г.

Национална асоциация на фирми за  търговска сигурност и охрана (НАФТСО) - член на Конфедерацията на европейската индустрия за сигурност (CoESS), Националната асоциация на фирмите охраняващи с технически средства (НАФОТС) - член на европейската организация, представляваща индустрията за електронни, противопожарни и охранителни системи (Eиralarт), Националната асоциация на лицата и сдруженията извършващи частна охранителна дейност (НАЛСИЧОД), Национална браншова камара охранители и детективи (НБКОД), Българска камара за охрана и сигурност (БКОС), Индустриален клъстер „Сигурност" (ИКС) и Съюз на фирмите за охрана и сигурност (СФОС), изразяваме общото ни становище по новоприетия Закон за частна охранителна дейност (ЗЧОД) (Обн. - ДВ, бр. 10 от 30.01.2018 г., в сила от 31.03.2018 г.) и Проектите на Наредба за условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от ЗЧОД и Наредба за реда, по който лицата удостоверяват, че отговарят на изискванията по ЗЧОД, публикувани на портала за обществено обсъждане на МВР на 12.03.2018 г. преди влизането им в процедура по приемането им на 12.04.2018 г.

На 26.03.2018 г. НАФТСО, НАФОТС и НАЛСИЧОД в качеството им на членове на Консултативния съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност в ГДНП, изготвиха Становище, в което изразиха своята позиция по новия ЗЧОД и проектите на двете Наредби. Становището е изпратено до институциите, които изготвят и имат отношение към регламентиращите документи за охранителната индустрия:

Президент  на Република  България;

Председател на 44 Народно събрание;

Председател на Комисията по Вътрешна сигурност и обществен ред при НС;

Министър на вътрешните работи;

Зам.-министър на вътрешните работи;

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ);

Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ).

На 30.03. 2018 г. позиция приета на съвещание на ИКС, БКОС и СФОС и фирми от сектора са изпратени и до:

Министър председател на Р. България;

Омбудсман на Р. България;

Главен прокурор;

Председател на Консултативния съвет по законодателство  към председателя на 44-ия парламент;

Председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред;

Както и сезиране на Европейската комисия.

Считаме за необходимо и безусловно наложително, влизането в сила на Закона да бъде отложено за период не по-малък от една година от датата на обнародването му и/или до изработване и приемане на нов ЗЧОД. В този си вид Законът предвижда значителен брой промени от административен характер,  въвеждането на които е свързано с много по-продължителен период от време от предвидения в § 16 от ПРЗ на ЗЧОД двумесечен гратисен период. Този проблем произтича от ЗЧОД и бе заложен въпреки предложенията, които Асоциациите, Сдруженията и Съюзите, представляващи индустрията за частна сигурност направихме пред законодателите.

Пълния текст на изложението можете да прочетете/изтеглите от тук.

Линкове към Приложения:

Становище от 26 Март 2018 г. на НАФОТС, НАФТСО, НАЛСИЧОД

Позиция от 30 Март 2018 г. на БКОС, ИКС, СФОС

Приложението към Позицията от 30 Март 2018 на БКОС, ИКС, СФОС

Начало