Този сайт използва бисквитки (cookies), които се използват за правилното функциониране на сайта, както и за събиране на данни за посещаемостта от страна на GOOGLE. С използването на сайта вие се съгласявате с това условие.

Индустриален клъстер „Сигурност“: СТАНОВИЩЕ ПО КД №5/2018г

ДО

КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СТАНОВИЩЕ ПО КД №5/2018г

На Индустриален клъстер „Сигурност“ като заинтересована от предмета на делото страна по реда на чл.20а, ал.2 ПОДКС  във връзка с Определение на КС от 03-07-2018г по КД № 5/2018г

 

УВАЖАЕМИ КОНТИТУЦИОННИ СЪДИИ,

 

Конституционно дело № 5 от 2018г е образувано по искане на президента и главния прокурор на Република България на основание чл.150 ал.1 и чл. 149 ал.1 т.2 от Конституцията на Република България с искане за обявяване на противоконституционни разпоредбите на чл. 5 ал.1 т.6,чл. 27 ,28 ,чл.29 и §1 т.2 относно думите „отделното населено място, обособено като урбанизирана територия -при охраната на урбанизирани територии“ , както и свързаната с тях разпоредба на §1,т.5 от Закона за частна охранителна дейност ( обн ДВ бр.10 от 30 януари 2018г в сила от 31 март 2018г ) , поради противоречие с чл. 4,ал.1 ,чл.7 ,чл.8 ,чл.105 ал.2 и чл.143,ал.3 от Конституцията.

С определение от 03 юли 2018г Конституционния съд е конституирал като заинтересована страна Индустриален клъстер „Сигурност“, въз основа на което изразяваме становището по искането на президента и главния прокурор на Република България за обявяване на противоконституционни на горецитираните разпоредби от закона за частна охранителна дейност, а именно:

Индустриален клъстер „Сигурност“ смята за основателно искането на президента и главния прокурор на Република България за обявяване на противоконституционни разпоредбите на чл. 5 ал.1 т.6,чл. 27 ,28 ,чл.29 и §1 т.2 относно думите „отделното населено място, обособено като урбанизирана територия -при охраната на урбанизирани територии“, както и свързаната с тях разпоредба на §1,т.5 от Закона за частна охранителна дейност.

Подкрепяме както двете искания така и изложените аргументи в подкрепа на твърденията посочени в исканията, като основания за обявяването им за противоконституционни от една страна и от друга като основание за създаване на условия за установяването на „господстващо положение“ на частната охранителна фирма, сключила договор с кмета на общината за охрана  на урбанизираната територия; усложнения при решение на гражданите сами да договорят охраната на имуществото им с друга охранителна фирма, което само по себе си е нарушаване на правото на свободна стопанска инициатива посредством ограничаване на конкуренцията чрез законово основание.

По тези съображения Индустриален клъстер „Сигурност“ предлага да приемете, че разпоредбите на чл. 5 ал.1 т.6,чл. 27 ,28 ,чл.29 и §1 т.2 относно думите „отделното населено място, обособено като урбанизирана територия -при охраната на урбанизирани територии“ , както и свързаната с тях разпоредба на §1,т.5 от Закона за частна охранителна дейност ( обн ДВ бр.10 от 30 януари 2018г в сила от 31 март 2018г ) , противоречат на разпоредбите на  чл. 4,ал.1 ,чл.7 ,чл.8 ,чл.105 ал.2 и чл.143,ал.3 от Конституцията, и съответно да ги обявите за противоконституционни.

 

С УВАЖЕНИЕ,

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ    
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС на ИК „Сигурност“

Определението на КС можете да видите от тук.

Становището на ИКС можете да изтеглите от тук

Начало