Този сайт използва бисквитки (cookies), които се използват за правилното функциониране на сайта, както и за събиране на данни за посещаемостта от страна на GOOGLE. С използването на сайта вие се съгласявате с това условие.

Българската стопанска камара не подкрепя внесения в Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за МВР (№ 502-01-90/06.11.2015 г.), в частта му по §7 и §9, с която се предвижда създаването на държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги“ (наричано по-долу ДП).

Прочети: БСК - Относно ЗИД на Закона за МВР

СТАНОВИЩЕ

ОТНОСНО: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за министерството на вътрешните работи

Индустриален Клъстер Сигурност , член на БСК – Съюз на Българския бизнес изразява пълно несъгласие и липса на подкрепа за Закона за изменение и допълнение на Закона за МВР, в частта по §6 и §8, с която се предвижда създаването на държавно предприятие „Административни и електронни услуги“ /наричано по-долу ДП/.

Прочети: Становище относно проект на Закон за Изменение и Допълнение на ЗМВР

Във връзка с предложението на ИКС към МИ за дефиниране на сектор Услуги за Сигурност беше изпратено писмо до НСИ за провеждане на среща. В контекста на тази инициатива бяха проведени запитвания към Министерството на Икономиката и Министерството на Вътрешните Работи.

В изразени от двете Министерства Становища е посочено положителното им отношение към инициативата.

Прочети: Писмо до Национален Статистически Институт относно предложението на Индустриален Клъстер Сигурност...

До
Министъра на Икономиката
Г-н Божидар Лукарски
Копие до :
Изпълнителния Председател
На БСК
Г-н Божидар ДАНЕВ
Председателя на Съвета на Председателите
При БСК -Г-н Кирил Желязков
Министъра на труда и социалната Политика
Г-н Ивайло Калфин

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Индустриален клъстер СИГУРНОСТ, член на БСК и член на Комитет № 7 – „Съдебна практика, сигурност и ефективност“към Националния съвет на Председателите

Прочети: Предложение от Индустриален Клъстер Сигурност до Министерство на Икономиката
Начало