Този сайт използва бисквитки (cookies), които се използват за правилното функциониране на сайта, както и за събиране на данни за посещаемостта от страна на GOOGLE. С използването на сайта вие се съгласявате с това условие.

Становище относно проект на Закон за Изменение и Допълнение на ЗМВР

СТАНОВИЩЕ

ОТНОСНО: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за министерството на вътрешните работи

Индустриален Клъстер Сигурност , член на БСК – Съюз на Българския бизнес изразява пълно несъгласие и липса на подкрепа за Закона за изменение и допълнение на Закона за МВР, в частта по §6 и §8, с която се предвижда създаването на държавно предприятие „Административни и електронни услуги“ /наричано по-долу ДП/.

 

Считаме, че приемането на уредбата относно ДП в този и вид, ще бъде в разрез с европейското и национално законодателство в областта на конкуренцията и основните свободи, предоставени от първичното европейско право и Конституцията на Република България.

Също така според нас уредбата на това предприятие не следва да се дава със закон, тъй като, както се твърди в проекта, това е юридическо лице със седалище София със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. В този смисъл твърдим, че една такава уредба е вътрешно противоречива и ще предоставя властнически правомощия на едно, по същество търговско дружество.

Аргументите и пълният текст на становището можете да изтеглите от тук.

Начало