Този сайт използва бисквитки (cookies), които се използват за правилното функциониране на сайта, както и за събиране на данни за посещаемостта от страна на GOOGLE. С използването на сайта вие се съгласявате с това условие.

Представителство

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР СИГУРНОСТ-ИКС защитава интересите на членовете на сдружението пред държавни, частни ,сродни и партньорски организации, в т.ч. да ги представлява пред законодателната, изпълнителната, съдебната и местната власт, както и пред синдикалните организации

Създава контакти и работа с широк кръг публични личности и институции, с цел:

  • инициатива за промени в законовите и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи частните услуги за сигурност;
  • лобиране пред Президентството, комисиите в Народното събрание, МС, отделни министерства и централни ведомства;
  • поддържане на постоянен контакт с тези инстанции, чрез оторизирани лица от ИКС – запознаване с идеи и намерения, предоставяне на материали във вид на проекти за решения, наредби, закони и др.
  • участие при обсъждането с различните звена и институции на въпроси, които се отнасят до частната охранителна дейност и други услуги, свързани с търговската и/или личната сигурност;
  • подготовка на мнения, становища, предложения и др.

 

Начало