Този сайт използва бисквитки (cookies), които се използват за правилното функциониране на сайта, както и за събиране на данни за посещаемостта от страна на GOOGLE. С използването на сайта вие се съгласявате с това условие.

Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между ИКС и ВА

Днес, 16.4.2018 г. в гр. София се подписа настоящото споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между:

ВОЕННА А КАДЕМИЯ „Г. С. Раковски" с адрес гр. София, бул. „Евлоги и Христо   Георгиеви"   №   82,  телефон   02/9226500,   факс   02/9441657,   БУЛСТАТ l 29003305, представлявана от генерал-майор Груди Иванов Ангелов, начални к на Академията, от първа страна.

и

СДРУЖЕНИЕ „ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЪР „СИГУРНОСТ" с адрес гр. София, 3600, район "Красно село", ул. „Владайска" №29, ет.  2,  БУЛСТАТ 176847216, представлявано от Александър Ненков Иванов, председател на УС, от втора страна

Наричани за кратко оттук нататък СТРАНИТЕ.

Като  изразяват  своята привързаност  към  идеята за значението  и  потенциала  на партньорството чрез различни  програми  и обществена съвместна дейност;

Като изразяват желанието си за сътрудничество в области от взаимен интерес, в името на повишаване на авторитета и капацитета на всяка една от СТРАНИТЕ;

Като следват намерението си с резултатите от съвместната дейност да дадат своя принос за развитието на българското общество и държава;

И най-накрая като декларират, че в бъдещата си съвместна дейност ще спазват принципите на равнопоставеност, целесъобразност и създаване и трансфер    на знания, ценности и традиции, водещи до взаимно разбирателство и просперитет, Страните се споразумяха ....

Текста на споразумението можете да прегледате от тук.

Начало