Този сайт използва бисквитки (cookies), които се използват за правилното функциониране на сайта, както и за събиране на данни за посещаемостта от страна на GOOGLE. С използването на сайта вие се съгласявате с това условие.

Покана за среща на представители на фирми и сдружения от охранителния бранш

 До :  
 Председателите на Управителните съвети  
 Председателите на Контролните съвети на :  
 БКОС
Българска камара охрана и сигурност
НАФТСО
Национална асоциация на фирмите за
търговска сигурност и охрана 

 НАЛСИЧОД
Национална Асоциация на лицата и
сдруженията извършващи частна
охранителна дейност

 НБКОД
Национална браншова камара
охранители и детективи
 НАФОТС
Национална асоциация на фирмите
охраняващи с технически средства
 НСБО
Национален съюз безопасност и
охрана
 СФОС
Съюз на фирмите за охрана и сигурност
 ИКС
Индустриален клъстер Сигурност

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 01.04.2018 г. влиза в сила новият Закон за частната охранителна дейност, който предизвика остро недоволство сред неправителствените организации и фирмите в сектора.

Поради спорни текстове невлезлият още в сила ЗЧОД е внесен в Конституционния съд и от Главния прокурор, и от Президента на България, но по същество по голямата част от Закона е неприемлив, дискриминативен, създаващ допълнителни разходи и административна тежест, и не кореспондира нито с европейските практики относно частната охранителна дейност, нито с новите изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите
лица във връзка с обработването на лични данни.

В ход е обсъждането на проекти за Наредби на които се базира изпълнението на Закона .

В тази връзка Индустриален клъстер „Сигурност“ съвместно с представители на фирми и сдружения от охранителния бранш предлагаме да обединим усилията си като обсъдим, подготвим и съгласуваме единна позиция по темата:

„Новият Закон за частна охранителна дейност и Наредбите към него – подпомагат или препятстват охранителния бизнес?“

Единствената цел на тази инициатива е защита интересите на бизнеса, затова съдействието и кооперативността на всички засегнати от ЗЧОД страни ще бъдат от ключово значение за успешното противодействие на този нормативен акт.

Настояваме на срещата, на която ще се обсъди единната позиция на заинтересованите страни по ЗЧОД и Наредбите му, да присъстват само представители на бизнеса, за да подпомогнат със своята компетентност и експертиза обсъждането на въпросите, представляващи проблем за целия охранителен бранш.

Събирането ще се състои на:30 март 2018г от 12,30ч

в гр. София ул. Дамян Груев № 10-12 ,ет 2 .https://goo.gl/maps/h4UPAWXHnmq

За контакти и координация :

Татяна Иванова – Изпълнителен директор ИКС

Телефон : 0888 54 77 89

За справки и референции можете да изтеглите поканата от тук.

Начало