Този сайт използва бисквитки (cookies), които се използват за правилното функциониране на сайта, както и за събиране на данни за посещаемостта от страна на GOOGLE. С използването на сайта вие се съгласявате с това условие.

Българска камара за охрана и сигурност (БКОС)

Българска камара за охрана и сигурност (БКОС) е сдружение с нестопанска цел, учредено през 2007 г., с цел да представлява и защитава интересите на своите членове - работодатели в областта на частните услуги за сигурност, охрана, консултации, психологически изследвания и други на местно, регионално, браншово и национално равнище.

Организацията е редовен член на Българска стопанска камара и асоцииран член на Българския съюз на индустрията за сигурност и Българската търговско-промишлена палата.

Сдружението участва в Консултативния съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност при Главна дирекция „Национална полиция" и е в партньорство с Български червен кръст.

КЛЮЧОВИТЕ ЦЕЛИ НА БКОС са в духа на съвременните виждания за професионална и социална отговорност, а именно:

 • Защита на правата и интересите на членовете,
 • Съдействие и инициативи за подобряване на бизнес средата;
 • Партньорство за повишаване качеството на услугите за охрана и сигурност;
 • Партньорство по проекти за развитие на човешките ресурси, ангажирани в охранителния сектор,
 • Информираност и съдействие на всички заинтересовани лица по проблемите на охранителната дейност и сигурността,
 • Социална ангажираност.

 

ЕТИЧНА РАМКА НА ДЕЙНОСТТА НА БКОС:

 • Отворена политика и прозрачност,
 • Екипност - всички членове участват пряко в дейността,
 • Среда на равнопоставеност, недискриминация и уважение,
 • Социална отговорност,
 • Приятелска атмосфера и доверие.

 

ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР СИГУРНОСТ

Представителство

Защитава интересите на членовете на сдружението пред държавни, частни ,сродни и партньорски организации, в т.ч. да ги представлява пред законодателната, изпълнителната, съдебната и местната власт, както и пред синдикалните организации

Прочети повече

Компетенции

Център за оценка на компетенции и надграждащ секторен модел на компетенцииите и професионалните стандарти

Прилагането на компетентностния подход в политиките и практиките

Прочети повече

Сигурност

Мрежата на ИКС обхваща цялата страна .
На практика чрез членовете на клъстера ние имаме покритие на територията на Р.България с цялата гама от услуги за сигурност.

Консултации

Прочети повече

Трудови услуги

При необходимост представлява и защитава служителите на мрежата на ИКС пред съответните институции , след упълномощаване ;
Участва и предлага промяна в нормативни актове, касаещи трудовото законодателство в сектора

Анализ на риска

Управлението на риска за организацията представлява процес, който е: иманентно присъщ на икономическия субект; осъществяван от ръководители на всички нива в организацията;

Прочети повече

Юридически

Консултиране, представителство и защита от високо компетентни и опитни юристи в сферата на частните услуги за сигурност

Начало