Този сайт използва бисквитки (cookies), които се използват за правилното функциониране на сайта, както и за събиране на данни за посещаемостта от страна на GOOGLE. С използването на сайта вие се съгласявате с това условие.

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” е плод на многовековни културно-просветни традиции. Той е наследник на Плисковско-Преславската книжовна школа и носи името на епископ Константин Преславски – един от най-образованите и най-талантливите преки ученици на Кирил и Методий.

 

Прочети: Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

Членове и партньорска мрежа на Индустриален Клъстер „Сигурност“ ИКС

 1. Бюро за охрана и сигурност ИТ ООД
 2. СОД ВАРНА АД
 3. РИС 999 – ЕТ
 4. ГЕЛЕВ -ЕВГ ЕООД
 5. КОРАДО ИНС – Нова Загора ООД
 6. ДЖЕТ СЕКЮРИТИ ЕООД
 7. АРКУС СИГУРНОСТ БГ ООД
 8. СОВА-1 ЕООД
 9. ДСК ТРАНС СЕКЮРИТИ ЕАД
 10. Д-р Татяна Иванова (физическо лице, доктор по  Национална сигурност )
 11. Д-р Енчо Енчев (физическо лице , консултант, д-р Национална сигурност)
 12. ИнтерСОД – ЕООД
 13. Българска камара за охрана и сигурност
 14. АРКУС СИГУРНОСТ ЕЛИН ПЕЛИН ООД
 15. ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"
 16. Научно учебен център за защита на информацията и критична инфрастуктура ФТН ШУ
 17. Секюрити СКС ООД
 18. ЩИТ 2018 ООД
 19. АСО- БА СЕКЮРИТИ ЕООД
 20. ИТГЕРТНЕШЕНЪЛ СЕКЮРИТИ ЕП ЕООД
 21. МЕГА СОД ЕООД
 22. АСО ТРАНС ЕООД
 23. Сайбър Сървисис” ЕООД
 24. Синектика Интер рекрутман ООД
 25. ВА „Г.С. Раковски“
 26. Индустриален клъстер Електромобили ИКЕМ

 

 

Военна академия „Г. С. Раковски“ е най-старото военно висше училище в България. Създадена е със Закон на 1 март 1912 г., приет от 15-то Народно събрание. Тя има принос не само за оформянето на офицерския корпус, но и за изграждането на новата българска държава в духа на европейските ценности.

 

 

Прочети: Военна академия „Г. С. Раковски“

Управителни  органи,съгласно Устава  на ИКС са  както следва

 

Прочети: Управителни органи

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) е неправителствена организация, учредена на 25 април 1980 г.

На международно ниво...

БСК е единствената българска бизнес организация, член на BUSINESSEUROPE – организация на европейския бизнес от конфедеративен тип, чрез която представлява интересите на българските фирми и работодатели на европейско ниво.

Прочети: Българска Стопанска Камара

ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР СИГУРНОСТ

Представителство

Защитава интересите на членовете на сдружението пред държавни, частни ,сродни и партньорски организации, в т.ч. да ги представлява пред законодателната, изпълнителната, съдебната и местната власт, както и пред синдикалните организации

Прочети повече

Компетенции

Център за оценка на компетенции и надграждащ секторен модел на компетенцииите и професионалните стандарти

Прилагането на компетентностния подход в политиките и практиките

Прочети повече

Сигурност

Мрежата на ИКС обхваща цялата страна .
На практика чрез членовете на клъстера ние имаме покритие на територията на Р.България с цялата гама от услуги за сигурност.

Консултации

Прочети повече

Трудови услуги

При необходимост представлява и защитава служителите на мрежата на ИКС пред съответните институции , след упълномощаване ;
Участва и предлага промяна в нормативни актове, касаещи трудовото законодателство в сектора

Анализ на риска

Управлението на риска за организацията представлява процес, който е: иманентно присъщ на икономическия субект; осъществяван от ръководители на всички нива в организацията;

Прочети повече

Юридически

Консултиране, представителство и защита от високо компетентни и опитни юристи в сферата на частните услуги за сигурност

Начало