Този сайт използва бисквитки (cookies), които се използват за правилното функциониране на сайта, както и за събиране на данни за посещаемостта от страна на GOOGLE. С използването на сайта вие се съгласявате с това условие.

Пресцентър на БСК: Извадки от медиите за пресконференцията на ИКС, БКОС и СФОС на 5-9-2017 - Заглавие: Проектът на нов Закон за частната охранителна дейност ще създаде хаос в сектора

Индекс на статията

Заглавие: Проектът на нов Закон за частната охранителна дейност ще създаде хаос в сектора
Дата: 05.09.2017 14:03
Медия: Накратко


Проектозаконът за частната охранителна дейност, който е внесен в Народното събрание на 2 август 2017 г., е приет без обществено обсъждане. Това заяви изпълнителният директор на Индустриален клъстер "Сигурност" Татяна Иванова, предаде репортер на БГНЕС.

"Основният проблем е, че законопроектът е приет без обществено обсъждане. Той беше внесен в НС и нашето учудване беше голямо, когато видяхме в таблицата, която се публикува в края на законопроекта за обществено обсъждане, наши становища. Тези наши становища обаче са давани по друг законопроект, който е от миналата година и няма абсолютно нищо общо с този законопроект. Дефакто няма проведено реално обществено обсъждане на въпросния законопроект. С това се нарушават изискванията на законопроекта. Липсва оценка на въздействието с правото на Евросъюза. В мотивите към законопроекта вносителят е написал, че не се прилага правото на ЕС и поради тази причина не е необходима оценка за въздействието.

Отговорно можем да заявим, че е необходима и належаща такава оценка", подчерта Татяна Иванова. Проектозаконът е приет на последното за месец юли заседание на Министерски съвет.
"Необходима е реформа в сектор сигурност, необходима е реформа и в частните услуги за сигурност. Основният проблем е, че в терминологията на предложения законопроект не се включва това, което е разписано в описанието на сектора в Евростат и НПИ", заяви Иванова.

Според нея, проектът на нов ЗЧОД на практика не променя действащия закон, но създава допълнителна административна тежест за бизнеса, тъй като се въвеждат нови лицензионни режими. Освен това, като условие за лицензиране се въвежда изискване за задължително членство в сдружение, а това е в нарушение на Конституцията на РБ и на Конвенция 87 на Международната организация на труда, които изрично постановяват, че членството в организации следва да е доброволно. Иванова коментира и внесения в Народното събрание проект за изменения и допълнения в Закона за МВР, които индиректно засягат дейността и на частните охранителни компании, тъй като се въвежда възможност за извършване на дейности по охрана и на лица, работещи по трудово правоотношение. Нещо повече, с чл. 140а от ЗМВР се разширяват правомощията на тези лица, като по този начин МВР се явява пряк пазарен конкурент на частните фирми за охрана. Тази конкуренция е нелоялна, тъй като МВР е институцията, която лицензира и контролира дейността на фирмите за охрана и сигурност. В тази връзка, беше припомнено, че с последните промени в ЗМВР беше създадено Държавно предприятие "Център за предоставяне на услуги", което трябва да стартира дейност от 1 януари 2018 г., но все още съществуват неясноти относно това какви точно дейности ще извършва то, с какви средства ще бъде финансирано и има ли решение на Европейската комисия относно "държавната помощ", с която ще бъде финансирано.

Друг сериозен проблем в проектозакона за промени в ЗМВР е предвидената възможност за извършване на дейности по пожарогасене и спасителни дейности на обекти от стратегическата инфраструктура на база на възмездни договори. Това, според участниците в пресконференцията, е недопустимо, тъй като не може вменени със закон на МВР функции за опазване на обществения ред и сигурност, особено на обекти от стратегическата инфраструктура, да бъдат осъществявани срещу възмездни договори.

Като цяло, представителите на фирмите за охрана и сигурност определиха внесените нормативни предложения като противоречащи на европейските изисквания и практика, което създава опасност от наказателна процедура срещу България от страна на Европейската комисия. Ако законопроектите бъдат приети в този им вид, ще се създаде административен хаос сред бизнеса, ще се въведе допълнителна административна тежест, а това ще е причина за нестабилност в охранителния сектор, както и в обществото като цяло. Не на последно място, възстановяват се порочните практики МВР да се превръща в нелоялен конкурент на частния бизнес.

В допълнение, беше подчертано, че Законът за частната охранителна дейност в периода 2010-2015 г. е променян 8 пъти, от които 5 пъти чрез преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на други закони, а Законът за МВР за същия период е променян 21 пъти, от които 15 пъти с ПЗР. Само за 2017 г. това е третият ЗИД на ЗМВР. Всичко това води до нестабилност и до въздействие върху над 120 000 заети в сферата на частните услуги за сигурност. /БГНЕС

Начало