Този сайт използва бисквитки (cookies), които се използват за правилното функциониране на сайта, както и за събиране на данни за посещаемостта от страна на GOOGLE. С използването на сайта вие се съгласявате с това условие.

Пресцентър на БСК: Извадки от медиите за пресконференцията на ИКС, БКОС и СФОС на 5-9-2017 - Заглавие: Фирмите за охранителна дейност обмислят да поискат от ЕК наказателна процедура срещу България заради новия закон

Индекс на статията

Заглавие: Фирмите за охранителна дейност обмислят да поискат от ЕК наказателна процедура срещу България заради новия закон
Дата: 05.09.2017 08:33
Медия: Българско национално радио


Проектът за нов Закон за частната охранителна дейност е объркан още във философията си. В него са заложени множество нарушения на българско и на европейско законодателство. Притестнява ни и терминологията...

Това каза за предаването "Преди всички" по "Хоризонт" Изпълнителният директор на "Индустриален клъстър сигурност" Татяна Иванова.

Терминологията не съответства нито на описанията и на разписаните термини, които са в изключенията на Директивата за услугите, които са в Закона за Евростат, които са в НСИ, след което като преминем през заложеното нарушение на Конституцията на Република България министърът с наредба да определя минимални изисквания за сигурност и безопасност. Това е и в нарушение на решение на Европейския съд по въпроса - срещу Италия. В законопроекта се визира, ако не си подал заявление за членство в професионално сдружение, то това е основание за отнемане и за даване на лиценз съответно. Правото на сдружаване е също регламент на Конституцията и на Конвенцията на международната организация на труда....По този начин се ограничава и правото на стопанска дейност, защото без лиценз не можеш да извършваш тази дейност.

Охранителните фирми не са звено в МВР, за да бъде дейността им регламентирана с наредба на министъра, изтъкна Иванова. Тя подчерта, че правомощията на охранителите не са увеличени с новия закон, но административната тежест е.

Има множество нарушения и на релевантното законодателство, свързано с решения на Европейския съд. В законопроекта пише, че няма нужда от оценка на въздействието и не е направена такава оценка на въздействието на законопроекта с наличните регламенти в Европа. Опасността от наказателна процедура срещу България, защото ще сезираме Европейската комисия, ще е много голяма....

Около 700 са компаниите в сектора, а издадените лицензи – над 3000, отчете Иванова. Заедно с администрацията, заетите са над 120 000, обобщи Иванова:

Другата страна на медала е, че този законопроект е изготвен от консултативния съвет, в който членуват с право на глас 3 сдружения и те обединяват под 1% от броя на лицензираните компании на територията на страната. Считате ли, че това наистина е широко обществено обсъждане?

Твърденията, че становищата на фирмите в бранша са били взети предвид при изготвянето на законопроекта тя коментира така:

Това са мнения, които сме давали по законопроект на Закон за изменение и допълнение на Закона за частна охранителна дейност, който е от 24.04.2016 година. По този законопроект ние не сме давали мнения и становища под никаква форма.

Ние сме изпратили нашето становище в комисиите в Народното събрание. Ако не се приеме, следващата процедура е сезиране на Европейската комисия и наказателна процедура срещу България.

Начало