Този сайт използва бисквитки (cookies), които се използват за правилното функциониране на сайта, както и за събиране на данни за посещаемостта от страна на GOOGLE. С използването на сайта вие се съгласявате с това условие.

Позиция на ИКС относно дейността на Консултативния съвет по въпросите на частната охранителна дейност във връзка с одитен доклад на Сметна палата.

 Позиция на ИКС относно дейността на Консултативния съвет по въпросите на частната охранителна дейност във връзка с одитен доклад на Сметна палата.

Въпреки многократните ни опити на различни нива да предложим работеща форма за структурата и за дейността на КССВЧОД, настоящия  одитен доклад на Сметната палата  е поредното доказателство, че в администрацията на Консултативния съвет по въпросите на частната охранителна дейност, липсва разбиране относно правилата и необходимостта от осигуряване на механизми за публичност, прозрачност и отчетност на дейността, практиките и решенията на Съвета.

Като представители на бизнес сектора и естествен партньор на администрацията в усилията й за по-действаща и намаляваща административната тежест, регулация на отрасъла „частна охранителна дейност“, поставяме необходимостта от публичност, прозрачност и отчетност като един от основните приоритети в отношенията си с нея и ще настояваме за развитие на правилата и дейността на Съвета в синхрон с изводите на Одитният доклад и текущото законодателство

Пълният текст на позицията на ИКС относно дейността на КССВЧОД във връзка с одитен доклад на Сметна палата можете да прегледате от тук.

Пълният текст на одитния доклад на Сметна палата можете да прегледате от тук.

Портал МС Консултативни съвети

Страница на МС с консултативни съвети КССВЧОД

Начало