Този сайт използва бисквитки (cookies), които се използват за правилното функциониране на сайта, както и за събиране на данни за посещаемостта от страна на GOOGLE. С използването на сайта вие се съгласявате с това условие.

OFFNEWS: Татяна Иванова - Административната тежест в охранителния бранш е голяма и без оценка на въздействието

По повод Деня на охранителя и на частната охранителна дейност с покровител е Свети Мина, разговаряме с Татяна Иванова. Тя е изпълнителен директор на Индустриален клъстер сигурност, член на Съвета на председателите и секретар на Комитет „Сигурност" при Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес. От 2000 г. работи в сектора на частните услуги за сигурност към браншовите организации, участвала е в работната група по изготвянето на Закона за частната охранителна дейност.

Какви са проблемите в бранша и бяха ли решени с последните промени в законодателството?

За проблемите в бранша мога да говоря много. Въпросът по-скоро е дали има чуваемост. И това е риторичен въпрос, защото отговорът е "Не". Като започнем от това, че секторът е нереформиран и недефиниран. Това само по себе си означава, че много от дейностите не са разписани, освен от НСИ, които стриктно и бързо приложиха промените от Евростат и го разписаха, и не сме заложени, там където ни е мястото. Нашият сектор предоставя бизнес услуга или по-леко казано: ние сме търговски дружества, които доставят специализирани по своята същност услуги срещу договор и заплащане, като тези услуги са така наречените в докладите на ЕК "хибридни" по своята същност. Т.е. в тях могат да се видят елементи от дейностите на държавните структури, но само на територията на обектите, които охраняваме или изпълняваме дейностите от спектъра ни. И не сме, както мислят повечето хора, част или отдел на МВР.

Така че проблемите са дълбоки и като същност, и като начин на решаване.

Факт е, че имаме един изчерпан, непълен по своята същност и противоречив Закон за частната охранителна дейност, който по скоро създава административна тежест и проблеми от колкото да регламентира дейността ни. Факт е, че има множество подзаконови нормативни актове, които противоречат, както на бизнес логиката, така и на закона. Факт е, че който, откъдето и както поиска, може да ни контролира и санкционира. Факт е, че се приема законодателство на „парче" и само и/от в полза на МВР. Примерите по темата са безкрайно много.

Пълният текст на интервюто можете да прочетете от тук.

 

Начало