Този сайт използва бисквитки (cookies), които се използват за правилното функциониране на сайта, както и за събиране на данни за посещаемостта от страна на GOOGLE. С използването на сайта вие се съгласявате с това условие.

OFFNEWS: Метрото нае евтина охрана с цена, формирана на ръба на закона

 

Важен стратегически обект на столичното метро ще бъде охраняван в следващите 30 месеца от фирма, която предложи най-ниската оферта, формирана по неясни критерии. Въпреки че процедурата е преминала без нарушения на Закона за обществените поръчки, фирмата "Бат Секюрити" ЕООД е избрана да пази бъдещото депо за мотриси в кв. "Земляне", след като е посочила цена за месечната издръжка на един охранител, която е в противоречие с принципите на лоялната конкуренция, както и с минималната цена за охранител на месец, определена от самите браншови организации. По този начин не е ясно дали тези разходи се в съответствие и с изискванията в Кодекса на труда.

Практиката за печелене на поръчки с най-ниската предложена цена при охранителните фирми, въпреки че е позволена от закона, не отговаря на реалните изисквания към бранша, за което вече има формирана и съдебна практика.

Обществената поръчка е обявена в началото на май и предметът ѝ е въоръжена физическа охрана на обект на „Метрополитен” ЕАД - депо за метровлакове „Земляне”. Обектът се намира на мястото на старото автобусно депо в Красно село и е изграден по линията на третия метродиаметър. Това депо вероятно ще е най-важният обект на столичното метро - на площ от близо 35 декара там ще са разположени гаражно хале с възможност за паркиране на 26 влака, бояджийско отделение и струг за репрофилиране на колелата без демонтаж; ремонтно хале, оборудвано с портален кран, в което ще има работилници, складове, лаборатории и санитарно-битови помещения. Отделно от това на обекта има и административна сграда с хотелска част за нощуване на дежурните машинисти, гараж за специализирани автомобили с канали и възможност за ремонтни дейности по тях, котелно, мивка за автовлаковете, трафопост, открити складови площи и автобусен паркинг.

Поставеното изискване за охраната е тя да е въоръжена, 24-часова и да има четири поста, като заделените за това средства са 495 хил. лв. без ДДС.

За участие в обществената поръчка са се явили пет участника - "Бат Секюрити" ЕООД, "АСО София" ООД, "Бюро за охрана и сигурност – ИТ" ЕООД, "Д.М. Секюрити Груп" ООД и "Вадим" ООД. На първо и второ място са класирани "Бат Секюрити" ЕООД, която е дала цена от 350 265 лв. и "Д.М. Секюрити Груп" ООД с оферта 384 750 лв., като за победител са избрани "Бат Секюрити", защото са посочили най-ниската цена за издръжка на един охранител месечно. 

Тук започват и неяснотите по формирането ѝ. От дадената от фирмата оферта излиза, че за един охранител на месец разходите ще са 583 лв., което не покрива дори минималните разходи за фонд "Работна заплата" и то според Националната асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана (НАФТСО), чийто член е спечелилата поръчката фирма. От публикуваните от НАФТСО разчети излиза, че при минимална основна заплата от 510 лв. и след прибавяне на добавките за прослужено време, доплащането за нощен труд, празнични дни и осигурителните вноски общите разходи за работодателя възлизат на малко повече от 688 лв. или с около 100 лв. над дадената от "Бат Секюрити" оферта.

От таблицата става ясно също, че това не са единствените разходи, тъй като в цената се калкулират задължителните застраховки, топла храна и ободряващи напитки, санитарно-битово и медицинско обслужване, разходи за облекло и оборудване. Ако се добавят и те, включително и печалбата, минималната цена на един невъоръжен охранител би трябвало да възлиза на 817 лв. без ДДС за месец.

Ако охранителят е въоръжен, каквото е изискването на "Метрополитен", цената нараства значително.

Формираната по този начин цена е с повече от 230 лв. над предложената от "Бат Секюрити", което означава, че фирмата или ще работи на загуба, или няма да изпълни задължителните по законодателството условия.

Важна подробност е, че оформяйки заданието на обществената поръчка, възложителят е съобразил спецификите на охранителната дейност и заделените от "Метрополитен" средства отговарят на посочените от браншовата организация изисквания и по този начин покриват задължителните разходи с цена от 825 лв. без ДДС за един охранител месечно. 

Според НАФТСО при цена под 817.94 лв. без ДДС за един охранител на месец, "следва нарушаване на трудово-осигурителното законодателство". От асоциацията добавят също, че при рискови обекти (какъвто може да се предположи, че е бъдещото депо на метрото и за каквито обекти от НАФТСО посочват, че се изисква въоръжена охрана, бел. ред.), цената на услугата за един охранител следва да се увеличи с коефициент от 0.2 до 0.4. 

Изчисленията на асоциацията показват също, че общо разходите на фирмите за един охранител месечно, трябва да са 981.53 лв. с ДДС, от които чистата заплата за служителя е 448.23 лв., а в държавата под формата на осигурителни вноски и ДДС отиват 404.01 лв. Задължителните разходи за персонал и фирмените разходи са 61.75 лв., а печалбата на работодателя - 67.54 лв., с която обаче "се покриват разходите за автомобили, вноски за гаранция за добро изпълнение по договор и др."

Нещо повече - според стандартите на НАФТСО и според изискванията на Главна инспекция по труда и за да бъде спазено трудовото законодателство, един денонощен пост не може да бъде обслужван от по-малко от петима души. В случая с депото в Земляне това прави минимум 20 души. "Бат Секюрити" обаче са спечелили поръчката с 18.84 души. Според спецификите в методиката за определянето на бройката това число не е цяло, но е видно, че не става въпрос за 20 души или петима на пост. 

Потърсихме собственика на фирмата Антон Тошев, за да потърсим подробности около формирането на цената и това дали компанията ще работи на загуба. От "Бат Секюрити" обещаха, че той ще се свърже с редакцията на OFFNews, но близо пет дни след това и към момента на публикуване на материала обратно обаждане нямаше. 

От протокола към работата на комисията за оценка на офертите става ясно, че по-ниската цена е формирана най-вече заради перото за оборудване. От фирмата посочили, че разполагат на склад с необходимите средства. Това, заедно с постъпленията от "целия охранителен състав, назначен на трудов договор" дава възможност за постигането на "максимален икономически ефект", като така са снижени разходите без това да се отразява на качеството на услугата и без да бъде нарушавано трудовото законодателство.

От дружеството са посочили, че реализират приходи, с част от които ще покрият текущите разходи за храна, обучение и поддържане на професионалната квалификация, разходите по текущата издръжка, за застраховки, транспорт и поддръжка на лицензии. От фирмата посочват също, че заради договорните им отношения с производител на униформи, разходите им по това перо (които в стандартния случай са около 18 лв., бел. ред.) значително намаляват.

Публикацията можете да прегледате от тук

Начало