Този сайт използва бисквитки (cookies), които се използват за правилното функциониране на сайта, както и за събиране на данни за посещаемостта от страна на GOOGLE. С използването на сайта вие се съгласявате с това условие.

Как едно съдебно решение уличи държавата в произвол

Произвол и погазване на закона - така най-кратко може да се обобщят заключенията, които Върховният административен съд (ВАС) дава по отношение намесата на държавата в частния бизнес.

Става въпрос за произнасяне срещу решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), пред която е атакувана открита през февруари обществена поръчка на Военномедицинска академия (ВМА) за охрана.

С решението за откриване на процедурата от ръководството на болницата залагат прогнозна стойност на поръчката от близо 2.6 млн. лв., с които да се осигури денонощна охрана за обекти на ВМА в София, Пловдив, Плевен, Сливен, Сливен, Хисаря, Банкя и Варна.

Причината решението да бъде атакувано от браншовата организация Сдружение "Индустриален Клъстер Сигурност", което е член на Българската стопанска камара (БСК), е, че със заложените в обществената поръчка параметри, от ВМА погазват закона. От организацията твърдят, че ако в офертата си участниците предложат максималната цена за брой наети служители, те няма да могат да покрият държавно регулираните елементи на фонд работна заплата, както и да осигурят другите задължителните и присъщи разходи за изпълнение на поръчката, като облекло и снаряжение, такси и комуникации, задължителни застраховки, поддръжка на минимум един автомобил (както е заложено в поръчката), обучение и контрол, въоръжение и на тази база да формират каквато и да било печалба.

От организацията са направили свои изчисления на базата на таблица, с която пресмятат минималните разходи за един охранител, които възлизат на 605.02 лв.:

Оказва се, че този минимум не се достига от нито една от обособените позиции и предлаганото заплащане е значително под него. Оправданието на възложителя е, че става въпрос за бюджетни ограничения, които не може да промени.

Нещо повече, според изчисленията на Клъстър Сигурност, неосигурени финансово остават и задължителни дейности като например застраховката "Гражданска отговорност", която трябва да имат въоръжените охранители. В тези разходи не са включени и средствата за униформено облекло, снаряжение и документация за всеки охранител, не е предвидено обучението на охранителния състав, както и парите за експлоатацията на автомобилите, които се изискват в поръчката. Възложителят обосновава по-късно това свое решение с факта, че тези разходи са свързани с работата на охранителните фирми по принцип и те не би трябвало да се заплащат от държавата.

Тук можете да прочетете цялата статия.

Начало