Този сайт използва бисквитки (cookies), които се използват за правилното функциониране на сайта, както и за събиране на данни за посещаемостта от страна на GOOGLE. С използването на сайта вие се съгласявате с това условие.

Проект на закон за частната охранителна дейност

Основните мотиви за разработването на настоящия проект на Закон за частната охранителна дейност са променената икономическа реалност, свързана с пълноправното членство на Република България в Европейския съюз, както и промяната на обществено-политическото и социално-икономическото развитие на обществото ни.

 

Законопроектът е изготвен след задълбочен анализ на обществените отношения, които възникват при осъществяването на частната охранителна дейност и опита на държавите членки на Европейския съюз в тази сфера. Отчетени са и съществуващите проблеми, за чието правилно разрешаване са взети предвид и становищата на представителните организации в частния охранителен сектор, след задълбочени съвместни обсъждания. Множеството важни промени в регулираната материя са основание за разработването на изцяло нов законопроект, в съответствие с чл. 11, ал. 1 от Закона за нормативните актове. Както и досега, със законопроекта се установява лицензионен режим за частната охранителна дейност.

Дата на откриване: 19.4.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 03.5.2016 г.
Лице за контакт в БСК: Татяна Иванова

 

Начало