Този сайт използва бисквитки (cookies), които се използват за правилното функциониране на сайта, както и за събиране на данни за посещаемостта от страна на GOOGLE. С използването на сайта вие се съгласявате с това условие.

Български Стандарти

Българският институт за стандартизация (БИС) е националният орган за стандартизация в РБ.

Той е създаден по реда на Закона за националната стандартизация от 2005 г. (ДВ, бр. 88 от 4 ноември 2005). БИС е обществено-правна организация, в която членуват всички заинтересовани от дейността по стандартизация  фирми, организации и институции. Върховен орган е Общото събрание, което избира членовете на Управителния съвет измежду представителите на членовете на БИС. Като самостоятелна институция БИС работи за обществена полза и не разпределя печалба.

Няколко полезни връзки към БИС:

Библиотека

Продажба на стандарти

Начало