Този сайт използва бисквитки (cookies), които се използват за правилното функциониране на сайта, както и за събиране на данни за посещаемостта от страна на GOOGLE. С използването на сайта вие се съгласявате с това условие.

СТАНОВИЩЕ на ИКС, БКОС и СФОС относно ЗИД за ЗЧОД

ДО
Г-Н ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА
СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД ПРИ 43-ТО НС
Г-Н ДАНАИЛ КИРИЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРАВНА КОМИСИЯ
ПРИ 43-ТО НС

СТАНОВИЩЕ

на

Българска Камара за Охрана и Сигурност – БКОС -член на Българска Стопанска Камара – Съюз на Българския Бизнес;

Индустриален Клъстер Сигурност- ИКС- член на Българска Стопанска Камара - Съюз на Българския Бизнес;

Съюз на Фирмите за Охрана и Сигурност- СФОС -член на Съюза за Стопанска Инициатива

Относно : Законопроект за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност N 654-01-62/24.04.2016г

УВАЖЕМИ ГОСПОДИН ЦВЕТАНОВ,

След като се запознахме с внесения в КВСОР проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за частна охранителна дейност (N 654-01-62/ 24.04.2016г) Българска Камара за Охрана и Сигурност – БКОС; Индустриален Клъстер Сигурност- ИКС- членове на Българска Стопанска Камара - Съюз на Българския Бизнес; Съюз на Фирмите за Охрана и Сигурност- СФОС -член на Съюза за Стопанска Инициатива изразяваме пълно несъгласие и липса на подкрепа за Закона за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност.

Считаме, че приемането на изменението и допълнението на уредбата на чл. 5 ал 1 от Закона за частна охранителна дейност, посочени в предложението за промяна ще бъде в разрез с европейското и национално законодателство в областта на конкуренцията, на общата забрана за дискриминация и въвеждането на дискриминационни мерки във вътрешния пазар на ЕС и ЕО / чл. 106 , вр. Чл. 18 от ДФЕС / така и на декларираните от страна на правителството намерения за намаляване на административната тежест върху стопанска дейност . Напротив, чрез проекта на ЗИД ЗЧОД ще се създаде прецедент и ще се възпроизведат под нова форма съществуващи недостатъци на действащото законодателство .

Вижте пълния текст на становището на този линк.

София, 11 май 2016 г.

Начало