Този сайт използва бисквитки (cookies), които се използват за правилното функциониране на сайта, както и за събиране на данни за посещаемостта от страна на GOOGLE. С използването на сайта вие се съгласявате с това условие.

Анализ на Закона за частната охранителна дейност – част I

Анализ на Закона за частната охранителна дейност – част I

Настоящата публикация е първа част от анализ, изготвен от Николай Димитров. Той обхваща анализ на чл. 1-26 от закона, заедно със съдебната практика на районните и административните съдилища.

УВОДНИ БЕЛЕЖКИ
Законът за частната охранителна дейност е в сила вече от 12 години. Неговото приложение обаче повдига множество въпроси, които не са уредени в закона или, макар да са уредени, тяхната уредба е крайно незадоволителна.

Философията на закона, за огромно съжаление е морално остаряла – тя се базира на опита на органите на държавната власт през 90-те години на XX в., като този опит предполага приемането на този наистина рестриктивен (от стопанска и икономическа гледна точка) закон.

Законодателят така и не е отчел, че обществените отношения през тези близо 10 години са се променили коренно и от един бизнес, който е трябвало да бъде контролиран строго, ЧОД се е превърнала в нещо доста по-различно – в икономическа дейност, в която са заети над 100 000 човека (по неофициални данни – за съжаление не се води официална статистика на лицата, които са заети в бранша „Частни услуги за сигурност”), в която вече има професионализъм и принципи. Точно заради това ЗЧОД е морално остарял закон, който следва да бъде отменен и на негово място да бъде приет нов, по-либерален закон, който да очертае пътя за развитие на бранша.

Следващото изложение е опит за анализ на разпоредбите на закона с цел да се изяснят проблемите, свързани с приложението му, както и да се даде една евентуална посока в развитието на частната охранителна дейност (ЧОД) като цяло. То не претендира за пълнота.

Анализа можете да прегледате на този линк.