Този сайт използва бисквитки (cookies), които се използват за правилното функциониране на сайта, както и за събиране на данни за посещаемостта от страна на GOOGLE. С използването на сайта вие се съгласявате с това условие.

НАФТСО, НАФОТС, НАЛСИЧОД, НБКОД, БКОС, ИКС, СФОС: ИЗЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: Общо становище от среща на сдруженията, представляващи частната индустрия за сигурност, проведена на 11 април 2018 г.

ИЗЯВЛЕНИЕ

ОТНОСНО: Среща на сдруженията, представляващи частната индустрия за сигурност, проведена на 11 април 2018 г.

Национална асоциация на фирми за  търговска сигурност и охрана (НАФТСО) - член на Конфедерацията на европейската индустрия за сигурност (CoESS), Националната асоциация на фирмите охраняващи с технически средства (НАФОТС) - член на европейската организация, представляваща индустрията за електронни, противопожарни и охранителни системи (Eиralarт), Националната асоциация на лицата и сдруженията извършващи частна охранителна дейност (НАЛСИЧОД), Национална браншова камара охранители и детективи (НБКОД), Българска камара за охрана и сигурност (БКОС), Индустриален клъстер „Сигурност" (ИКС) и Съюз на фирмите за охрана и сигурност (СФОС), изразяваме общото ни становище по новоприетия Закон за частна охранителна дейност (ЗЧОД)

Прочети: НАФТСО, НАФОТС, НАЛСИЧОД, НБКОД, БКОС, ИКС, СФОС: Изявление

Днес, 16.4.2018 г. в гр. София се подписа настоящото споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между:

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. Раковски" с адрес гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви"   №82, представлявана от генерал-майор Груди Иванов Ангелов, начални к на Академията, от първа страна и СДРУЖЕНИЕ „ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЪР „СИГУРНОСТ" с адрес гр. София, 3600, район "Красно село", ул. „Владайска" №29, ет. 2, представлявано от Александър Ненков Иванов, председател на УС, от втора страна

Прочети: Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между ИКС и ВА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 01.04.2018 г. влиза в сила новият Закон за частната охранителна дейност, който предизвика остро недоволство сред неправителствените организации и фирмите в сектора.

Поради спорни текстове невлезлият още в сила ЗЧОД е внесен в Конституционния съд и от Главния прокурор, и от Президента на България, но по същество по голямата част от Закона е неприемлив, дискриминативен, създаващ допълнителни разходи и административна тежест, и не кореспондира нито с европейските практики относно частната охранителна дейност, нито с новите изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите
лица във връзка с обработването на лични данни.

В ход е обсъждането на проекти за Наредби на които се базира изпълнението на Закона .

В тази връзка Индустриален клъстер „Сигурност“ съвместно с представители на фирми и сдружения от охранителния бранш предлагаме да обединим усилията си като обсъдим, подготвим и съгласуваме единна позиция

Прочети: Покана за среща на представители на фирми и сдружения от охранителния бранш

Вестник СТАНДАРТ:

С така направените промени на частните охранители се вменяват дейности, които по Конституция са приоритет на МВР. Извън мотивите на главния прокурор и президента в тяхното искане към Конституционния съд за обявяването на противоконституционността на текстове от ЗЧОД, най-големият риск в този закон е възможността за изкривяване на пазара. Не мога да говоря за монопол, защото за това си има компетентни органи. Какво имам предвид ?

Една урбанизирана територия може да обхваща 4-5 населени места. Кметът на общината, както е записано в закона, сключва договор за охрана. В тази територия, когато влезе фирмата X да охранява и "осигурява защита на противоправни посегателства на имуществото и населението", никоя друга компания няма да може да достави СОТ, да осигури охрана на имот или физическо лице. Ситуацията ще се превърне в стил "подкрепете местния шериф".

Прочети: Вестник СТАНДАРТ: Няма как частните охранители да станат отдел на МВР

ПОЗИЦИЯ ОТНОСНО:      Интервюта  по отношение на закона за частна охранителна дейност на зам.-министъра на вътрешните работи Красимир Ципов и директора на ГДНП Христо Терзийски за Канал 1 и Нова телевизия,
Индустриален клъстер „Сигурност“, член на БСК, категорично възразява срещу изразените позиции от страна на зам.-министър Ципов и главен комисар Терзийски във връзка с искането от страна на Главния прокурор и Президента на РБ за обявяване за противоконституционни на текстове от приетия нов Закон за частната охранителна дейност (ЗЧОД).

Прочети: Позиция относно Интервюта по отношение на Закона за частна охранителна дейност

Българската камара за охрана и сигурност подкрепя искането на главния прокурор Сотир Цацаров текстове от Закона за частната охранителна дейност да бъдат обявени за противоконституционни. Мотивите им – така частният сектор няма да се занимава със задължения на държавата. Това е и мнението на говорителя на прокуратурата Румяна Арнаудова.

Няма вариант, в който гражданите да плащат за охраната си, след като безопасността им е задължение на държавата. Така говорителят на прокуратура коментира действията на Сотир Цацаров. Главният прокурор сезира Конституционния съд заради Закона за частната охранителна дейност. Според Цацаров с тези текстове се нарушава принципът на правовата държава.

Атанасова коментира още, че при подготвянето на законопроекта е потърсено и тяхното мнение, но предложенията им не са били взети предвид в окончателния вариант.

Прочети: ТВ ЕВРОПА: Частните охранители също са против да охраняват населени места
Начало